Introducere

Acest site este proprietatea SMART FACTORY ROMANIA, Sibiu, strada Emil Cioran, nr.  4, Sibiu, Romania. Informaţia disponibilă pe acest site despre SMART FACTORY ROMANIA, despre companiile afiliate SMART FACTORY ROMANIA şi terţi se vrea a fi cât se poate de corectă.

Cu toate acestea, nu putem garanta pentru corectitudinea informaţiei. SMART FACTORY ROMANIA nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru vreo greşeală din conţinutul acestui site.

Declaraţiile făcute pe acest site au fost făcute în concordanţă cu cunoştinţele şi convingerile noastre. Cu toate acestea, rezultatele finale pot diferi în mare măsură de declaraţiile iniţiale, deoarece depind de un grup de factori de natură competiţională şi macroeconomică care sunt în unele cazuri foarte dificil de actualizat constant pe acest site.

Accesând acest site, acceptaţi fără nicio restricţie sau rezervă următorii Termeni Generali de Utilizare a Site-ului pe care îi puteţi vizualiza sau tipări.

ACEST SITE WEB ȘI INFORMAȚIILE CONȚINUTE AICI NU SUNT DESTINATE SAU APROBATE PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIORUL STATELOR UNITE ALE AMERICII SAU A CETĂȚENILOR SAU A REZIDENȚILOR SUA. ACESTEI PERSOANE SUNT SOLICITATE CU AMABILITATE DE A CONTACTA SITE-UL LOCAL SMART FACTORY ROMANIA SAU SITE-URILE COMPANIILOR AFILIATE DE NOI A SMART FACTORY ROMANIA.

Termeni generali de folosire a site-ului

Legea drepturilor de autor
Paginile site-ului nostru sunt protejate de legea drepturilor de autor. În particular, orice reproducere, adaptare, traducere, stocare sau procesare în alte media, incluzând stocarea şi procesarea prin mijloace electronice se bucură de copyright. Orice utilizare parţială sau integrală va necesita acordul prealabil în scris din partea SMART FACTORY ROMANIA. Atât conţinutul cât şi structura site-ului sunt protejate de legea drepturilor de autor. Orice reproducere a informaţiilor sau datelor, în particular folosirea textelor sau imaginilor de produse (cu excepţia materialelor de presă) necesită acordul prealabil în scris din partea SMART FACTORY ROMANIA. Drepturile de diseminare şi de reproducere sunt deţinute de SMART FACTORY ROMANIA. Drepturile de folosinţă ale imaginilor se păstrează atunci când imaginile sunt adăugate automatic sau manual într-o arhivă.

Fotografiile de presă SMART FACTORY ROMANIA pot fi folosite doar pentru scopuri editoriale. Imaginile SMART FACTORY ROMANIA care sunt reproduse şi/sau modificate pentru scopuri editoriale trebuie să conţină anunţul de copyright “© SMART FACTORY ROMANIA Toate drepturile rezervate.” Retipărirea este gratuită, cu toate acestea cerem o copie a documentelor.

© SMART FACTORY ROMANIA, Sibiu. Toate drepturile rezervate.

Mărci înregistrate
Logo-ul SMART FACTORY ROMANIA şi toate denumirile produselor şi/sau reprezentările grafice ale produselor aflate pe aceste pagini sunt mărci înregistrate ale partenerilor adiţionali, co-partenerilor, membrilor şi reprezentanţilor legali. Orice abuz sau utilizare neautorizată ale acestor mărci sunt interzise şi constituie încălcări ale legii mărcilor, legii dreptului de autor şi a altor legi ale proprietăţii intelectuale şi ale concurenţiei neloiale.

Renunţarea la drepturi ale părţilor terţe ale website-ului
Paginile acestui website conţin linkuri (“hyperlinkuri”) către alte websituri care sunt administrate de părţi terţe şi ale căror conţinuturi nu sunt cunoscute companiei SMART FACTORY ROMANIA. SMART FACTORY ROMANIA permite doar accesul către aceste situri, dar nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestora. Linkurile noastre către websiturile părţilor terţe sunt menite să vă faciliteze navigarea. Formulările de pe siturile redirecţionate nu ne aparţin. Nu ne identificăm cu niciun fel de conţinutde pe paginile de website ale părţilor terţe. În particular, nu ne asumăm nicio răspundere pentru încălcările prevederilor legale sau pentru încălcările drepturilor părţilor terţe.

Administratorii websiturilor la care se ajunge prin redirecţionarea de pe websitul SMART FACTORY ROMANIA sunt exclusiv responsabili de conţinutul acestor pagini, de asemenea de produsele puse în vânzare sau de comenzile relaţionate, de orice tip.

SMART FACTORY ROMANIA nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio încălcare a legii dreptului de autor, a legii mărcilor sau a drepturilor proprietăţii intelectuale sau personale care se pot produce pe o pagină accesată printr-un hyperlink.

General Disclaimer
Orice responsabilitate SMART FACTORY ROMANIA pentru prejudiciile survenite în urma utilizării acestui website – fără a ţine seama de cauzele legale, inclusiv ofensele – este limitată la prejudiciile cauzate cu bună ştiinţă sau prin neglijenţă gravă. În aceeaşi măsură, responsabilitatea obligatorie SMART FACTORY ROMANIA faţă de încălcările contractuale, totalitatea reclamaţiilor va fi limitată la prejudiciile previzibile. Acest lucru nu va afecta responsabilitatea SMART FACTORY ROMANIA în privinţa legii Responsabilităţilor Produsului sau în alte garanţii oferite anterior. Deasemenea, limitările responsabilităţilor mai sus menţionate nu se aplică în cazul vătămărilor corporale, atentării la viaţa sau sănătatea unei persoane.

SMART FACTORY ROMANIA se angajzează să nu permită intruziunea viruşilor pe websitul SMART FACTORY ROMANIA, pe de altă parte, SMART FACTORY ROMANIA nu poate asigura absenţa totală a viruşilor. Drept urmare, recomandăm o atenţie deosebită pentru protecţia împotriva viruşilor (ex: prin scanare) înainte de descărcarea de date şi documente de pe website.

SMART FACTORY ROMANIA nu răspunde de greşelile sau erorile serviciilor oferite pe website-ul SMART FACTORY ROMANIA, independente de responsabilităţile sale, nici de validitatea acestora.

Prevederi şi declaraţii
Prevederile şi declaraţiile de pe acest website au fost încheiate în concordanţă cu misiunea şi principiile noastre. Cu toate acestea, rezultatele actuale obţinute de SMART FACTORY ROMANIA pot să difere considerabil faţă de aceste prevederi şi declaraţii deoarece depind de o serie de factori de natură macroeconomică şi competitivă, care sunt, în unele cazuri, independente de controlul SMART FACTORY ROMANIA. Fără a aduce prejudicii obligaţiilor legale prin amendarea prevederilor şi declaraţiilor, SMART FACTORY ROMANIA nu urmăreşte să actualizeze toate prevederile şi declaraţiile conţinute de acest website.

Diverse
ÎN NICI UN CAZ SMART FACTORY ROMANIA NU VA FI RASPUNZATOARE, FATA DE ORICE PARTE, PENTRU ORICARE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE SAU ALTE DAUNE CONSECUTIVE SUFERITE PRIN FOLOSIREA ACESTUI “SITE” WEB SAU A ORICAREI LEGATURI LA ALTE “SITE”-URI WEB, INCLUZÂND, FARA LIMITARE, ORICE PROFITURI PIERDUTE, ÎNTRERUPERI DE AFACERI, PIERDERI DE PROGRAME SAU ALTE DATE DIN SISTEMUL DUMNEAVOASTRA DE MANIPULARE A INFORMATIILOR ORI ALTE ASEMENEA, CHIAR DACA SUNTEM ÎNSTIINTATI ÎN MOD EXPRES DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

TOATE INFORMATIILE SUNT FURNIZATE DE SMART FACTORY ROMANIA DOAR PE O BAZA “ASA CUM ESTE”. SMART FACTORY ROMANIA NU FURNIZEAZA VREO DECLARATIE SAU GARANTIE, EXPRESA SAU IMPLICITA, INCLUSIV GARANTII IMPLICITE PENTRU POTRIVIREA LA UN ANUMIT SCOP, VANDABILITATE SI NEÎNCALCARE A UNOR DREPTURI SAU NORME.

SMART FACTORY ROMANIA poate oricând să revizuiască aceşti termeni prin actualizarea acestui anunţ. Prin folosirea acestui site web, sunteţi de acord să respectaţi aceste revizuiri şi, de aceea, trebuie să vizitaţi periodic această pagină pentru a lua cunoştiinţă de termenii actuali.