Cercetare

Investiția în cercetare și inovare înseamnă investiții într-un viitor durabil și incluziv

Educație

Mentorat, practică, concursuri, instruire pentru studenți

Asistență

Scriere proiecte, accesare fonduri, transfer tehnologic, evaluare maturitate digitală

Programul pentru cercetare

Investiția în cercetare, inovare și dezvoltare înseamnă investiția într-un viitor durabil și incluziv.

Tematică proiecte

 • Dezvoltare de tehnologii noi de producție
 • Testare și validare a tehnologiilor noi
 • Dezvoltare de produse/servicii noi

Avantaje beneficiari

 • Implicarea în proiecte de cercetare naționale și
 • Asistență la implementarea proiectului (administrativă și tehnică)
 • Flexibilitate a tarifelor orare (organizații publice)

Tipuri de proiecte

 • Teme / tehnologii comune
 • Infrastructură de testare
 • FabLab – viitor îndepărtat

Servicii executate în programul de cercetare

Testare și Validare

Testare stație de instruire pentru operații manuale în mediu industrial

ULBS împreună cu ifm efector au evaluat impactul unei stației de instruire prototip, urmărindu-se îmbunătățirea utilizabilității sistemului.

 • Asamblare asistată – evaluare utilizabilitate și performanță sistem
 • Asamblare liberă – antrenare și evaluare algoritmi predicție
 • 200+ participanți din linia de producție

Programul pentru educație

Mentorat, practică, concursuri, instruire pentru studenți

Tematică proiecte

 • Practică
 • Concursuri studenți
 • Mentorat lucrări licență/masterat
 • Instruire, reconversie profesională pentru studenți/specialiști

Avantaje beneficiari

 • Incorporarea temelor relevante fiecărei organizații în proiectele asociației
 • Acces către studenți (concursuri)
 • Vizibilitate a implicării în dezvoltarea comunității de specialiști

Surse de finanțare

 • Fonduri asociație
 • Fonduri membri asociație
 • Concursuri sau mentorat
 • Programul Operațional Educație și Ocupare

Activități și servicii executate în programul de educație

Concurs

Eveniment competițional: construiește o stație meteo autonomă și câștigă premii interesante

Cele 12 echipe înscrise în concursul organizat de Asociație au conceput și implementat o stație meteo autonomă. Concursul s-a adresat studenților indiferent de anul de studiu, pasionați de electronică, robotică, automatizări, marketing, indiferent de specializarea pe care o urmează.

Instruire și mentorat

Impact adoptare stație instruire automatizată

Experiment în cadrul proiectului DiFiCil, a cărui rezultate au fost exemplificate într-o lucrare de licență.

 • Mentorat și suport pt. Maria, studenta care a condus experimentul
 • Oportunități de testare în cadrul unei companii de producție
 • Video modul asamblare

Programul de asistență

Scriere proiecte, accesare fonduri, transfer tehnologic, evaluare maturitate digitală

Tematică proiecte

 • Evaluarea maturității digitale
 • Asistență în accesare de fonduri
 • Testare și validare produse/servicii noi
 • Scriere proiecte/ găsire consultanți
 • Transfer tehnologic

Avantaje beneficiari

 • Acces la rețele europene de furnizori și utilizatori de tehnologie

Tipuri de proiecte

 • Asistență pentru IMM-uri în adopția de tehnologie

Servicii executate în programul de asistență

Consolidare ecosistem

Evaluare maturitate digitală

Prin proiectul Futures of Innovation Technologies European Digital Innovation Hub (FIT EDIH) se urmărește creșterea nivelului de maturitate digitală al IMM-urilor și administrațiilor publice.

 • Derulare program: 2023-2025
 • Misiune program: un progres accelerat spre digitalizare și adopția de tehnologii emergente, deservind în egală măsură companiilor cu tradiție și start-up-urilor.

Doriți să vă alăturați Asociației Smart Factory Romania?