Strategie și obiective

Soluții pentru fabrica de azi și cea de mâine

Scopul Smart Factory Romania vizează concepția, dezvoltarea și implementarea viziunii Industriei 4.0  într-o societate românească digitalizată.

În vederea îndeplinirii scopului său, Smart Factory Romania își propune realizarea următoarelor obiective:

  • promovarea și realizarea de sinergii între mediul academic, mediul industrial și autorități vizând cercetarea, dezvoltarea și inovarea precum accesarea de finanțări nerambursabile din fonduri europene sau alte surse în vederea implementării de proiecte
  • încurajarea și stimularea membrilor Asociației pentru efectuarea de studii de specializare sau formare, prin finanțarea stagiilor de documentare, cercetare, dezvoltare și inovare în țară și străinătate precum și susținerea participării acestora la rețele de excelență, clustere/ hub-uri de cercetare dezvoltare și inovare, conferințe, seminarii și congrese interne și internaționale
  • realizarea unei infrastructurii de cercetare, dezvoltarea și inovare a Asociației precum și susținerea funcționări optime a acesteia
  • acordarea de asistență de specialitate, consultanță pentru instituții și companii din țară și străinătate, activitate desfășurată în cadrul grupurilor de specialitate constituite în cadrul organizației
  • afilierea la alte asociații naționale sau internaționale cu obiective și scop identic sau asemănător pentru a fi conectați la ultimele politici, tehnologii și trend-uri relevante pentru domeniul producției.

Viziune

Obiectivul nostru este să aducem digitalizarea producției și formarea de specialiști cu abilități adecvate în toate fabricile din România.

Misiune

Dezvoltarea activităților de cercetare, inovare, consultanță, precum și dezvoltarea activităților didactice, de formare și antreprenoriat din România.

Strategie

Scopul Smart Factory Romania vizează concepția, dezvoltarea și implementarea viziunii Industriei 4.0  într-o societate românească digitalizată.

Parteneriat cu Smart Factory Romania

De ce să deveniți partner?

Accelerați inovația și scalați eficient cu ecosistemul Smart Factory Romania, reunind expertiză, produse și soluții din industrie.

Dezvoltare

Te susținem activ să îți dezvolți traiectoria inovației în proiectele vizate.

Acces la inovare

Acces rapid la echipa de cercetare, proiecte și la rezultatele obținute.

Participare activă

Colaborări diverse în proiecte de inovare locale, național și internaționale.

Networking valoros

Comunitatea creează valoare și partneriate de cercetare, dezvoltare, inovare.

Doriți să vă alăturați Asociației Smart Factory Romania?