Partener participant în cadrul proiectului: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este unicul beneficiar al proiectului ce vizează consolidarea capacității sale de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul Internetului Viitorului aplicat în cadrul fabricilor.

Proiectul DIFICIL este un proiect în cadrul acțiunii A 1.1.4 care vizează atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD. Proiectul vizează următoarele obiective/rezultate :

  1. Formarea unei echipe sustenabile cu expertiză în analiza, proiectarea și implementarea sistemelor socio-fizico-cibernetice (SSFC) complexe la nivel internațional pentru participarea cu succes în cadrul proiectelor europene de cercetare;
  2. Cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul tehnologiilor emergente de care depinde asimilarea Internetului Viitorului pentru realizarea de publicații valoroase la nivel internațional, cât și a brevetelor de invenții;
  3. Realizarea unei infrastructuri tehnologice pentru cercetarea din domeniul sistemelor socio-fizico-cibernetice în cadrul ULBS cu prototipuri și sisteme experimentale;
  4. Identificarea temelor concrete de cercetare cu interes real pentru industria regională pentru rafinarea studiilor de caz ce vor fi implementate în infrastructura nou realizată pentru participarea comună în proiecte de cercetare europene.

Proiectul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Informații suplimentare legate de proiect:

Director proiect: conf.dr.ing. Bogdan-Constantin Pîrvu

E-mail: grant.dificil@ulbsibiu.ro

Facebook: https://www.facebook.com/ulbs.dificil

 

DESCOPERIȚI ALTE PROIECTE