Partener participant în cadrul proiectului: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este Centru de Inovare Digitală, sprijinind adopția de către IMM-uri a tehnologiei Model-Based Design pentru realizarea de sisteme fizico-cibernetice prin instrumente și resurse specifice.

HUBCAP este o acțiune de inovare susținută de programul Uniunii Europene de cercetare și inovare Orizont 2020 (contractul nr. 872698) și de cercetare comandată a Institutului Național de Informații.

Acțiunea este realizată de un consorțiu de IMM-uri, organizații de inovare și instituții de cercetare angajate să dezvolte o rețea durabilă de întreprinderi, huburi de inovare digitală (DIH) și alți actori pentru a încuraja furnizorii și utilizatorii de modele și modele de sisteme cibernetice-fizice (CPS). Instrumente bazate pe proiectare (MBD) pentru întâlnire și colaborare.

DESCOPERIȚI ALTE PROIECTE