Partener participant în cadrul proiectului: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu alături de partenerii proiectului urmărește să dezvolte profiluri de abilități, concepte de instruire, precum și materiale vizând aspectele de proiectare ale Fabricii Viitorului.

Proiectul DIGIFOF propune o platformă organizațională în care instituțiile de învățământ superior, întreprinderile și instituțiile de formare se reunesc pentru a dezvolta profiluri de abilități, instruiri și concepte de predare, precum și materiale pentru diferite aspecte de proiectare a Fabricii Viitorului (FV). Acestea vor fi echipate cu o varietate de instrumente open source adecvate aspectelor de proiectare a Fabricii Viitorului.

DIGIFOF va crea o structură organizațională pentru a încuraja transferul de cunoștințe între industrie și mediul academic, cu scopul de a oferi laboratoare educaționale și experimentale OMiLAB4FoF, unde aspectele Fabricii Viitorului pot fi predate practic sau experimentate. Acestea vor fi echipate cu instrumente de modelare, simulare și analiză care vizează: aspecte strategice ale Fabricii Viitorului (modele de afaceri inovatoare, sisteme de servicii de produs, gândire de proiectare, producție colectivă), aspecte de proces (managementul proceselor de afaceri, managementul arhitecturii întreprinderii, ciclul de viață al produsului management) și aspecte ale sistemelor (fabrică digitală, proiectare produs, CPS și informații integrate, securitate și managementul siguranței).

Obiectivul Fabricii Viitorului: interconectarea la fiecare pas al procesului de fabricație și de a integra perfect lumea fizică și digitală.

În Fabrica Viitorului, un computer central organizează rețeaua inteligentă a tuturor subsistemelor, furnizorilor și clienților într-un singur sistem. Toate cerințele relevante referitoare la producție și produs sunt confirmate la momentul proiectării, în timp ce execuția are loc în mod autonom pe măsură ce TIC și automatizarea sunt integrate. Astfel, întreprinderile trebuie să își consolideze dezvoltarea produselor și serviciilor, logistica producției și sistemele de afaceri pentru a produce și livra pe o bază descentralizată, într-un mod automat, direct și în timp real.

 

DESCOPERIȚI ALTE PROIECTE